Стартира дългоочакваният ремонт на ВиК инфраструктурата в село Совата, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Дългогодишният проблем с водоснабдяването на част от населените места в община Свищов, който се задълбочаваше все по-сериозно и оказа негативно влияние върху живота на жителите, вече намира своето решение.
В понеделник, на 31 октомври, стартират аварийните ремонти на ВиК инфраструктурата и в село Совата, където ще се извърши подмяната на 1 км водопроводна мрежа в населеното място, на стойност 120 хиляди лева. В сравнение с останалите населени места от община Свищов, положението в с. Совата, където две поредни години бе въвеждано бедствено положение, е най-критично. Това бе и причината в края на месец юни кметът на Общината д-р Генчо Генчев да проведе редица срещи и да изпрати настоятелно писмо до МРРБ и Областния управител на област Велико Търново, в което отново ги алармира за безизходицата, в която се намират населените места. В писмото си, кметът на Свищов настоятелно подчерта, че е необходимо спешно, неотложно и жизненоважно да се вземат мерки за реконструкцията на довеждащия водопровод и амортизираната водопроводна улична мрежа в с. Совата. За радост, упоритите усилия доведоха до ползотворни резултати и намиране на решение за справяне с критичната ситуация.
Благодарение на съвместната работа на институциите и активната дейност на общинския кмет по отношение решаване проблема с водоснабдяването, в село Българско Сливово вече приключи първият етап от подмяната на хранителния и довеждащ водопровод, а в последния ден на месец октомври подмяна на ВиК инфраструктурата стартира и в село Совата.