Зам.-кметът на община Свищов д-р Станислава Стоянова взе участие в кръгла маса по въпросите за развитието на българския туризъм, това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Заместник-кметът на община Свищов д-р Станислава Стоянова взе участие в кръгла маса за дискусия по въпросите за развитието на българския туризъм чрез възможностите на икономиката на преживяванията и специализираните форми на туризъм. На научния форум, който се проведе в Свищов, тя присъства по покана на ректора на СА „Димитър А. Ценов“ проф. д-р Марияна Божинова и екипа на научноизследователския проект „Стратегически възможности за развитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяванията“.
В приветственото си слово, заместник-кметът в ресор „Стопанска и финансова политика“ Станислава Стоянова подчерта, че изследваната тематика е изключително важна предвид факта, че туризмът в България е сред водещите и структуроопределящи национални отрасли, които допринасят за българската икономика. „Въпреки, че страната ни е позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация, тя трябва непрекъснато да се развива и адаптира към новите възможности предлагани от науката и практиката, и именно подобен род мероприятия допринасят за това.“, допълни още тя, след което от името на кмета на Община Свищов и от свое име пожела на целия екип, с ръководител проф. Божинова, ползотворна работа, високи научни постижения и успешно финализиране на проекта.
Изследванията, в които са взели участие 302 респонденти /туристи и експерти/, показаха доста интересни резултати. Те обобщиха, че 73 % от анкетираните туристи се влияят от преживяванията, приключенията, вкусовете, ароматите и уникалността при избора на туристическа дестинация, а голяма част от потребителите на туристически услуги са склонни да заплатят дори по-висока цена за допълнителни интересни преживявания. Тъкмо тези преживявания са и мотив за тях да се върнат отново в дадена дестинация. Установено е още, че българските туристи търсят добавена стойност към потребяваните продукти и този интерес се засилил значително през последните 2 години, в резултат на наложените Ковид ограничения.
Като иновации, към които е проявен най-голям интерес изследванията посочват Виртуалната реалност VR и интерактивните карти, а като най-предпочитан канал за реклама анкетираните лица са посочили социалните мрежи и интернет. Друга интересен факт е, че експертите във всяка от проучените туристически дестинации имат ясна визия за ресурсите, с които разполагат и около които оформят туристическия си продукт.
Кръглата маса, на която заедно с останалите гости присъстваха и представители на Туристически информационен център – Свищов, бе организирана в изпълнение на дейностите по популяризиране на резултатите от научното изследване по проекта, който е финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователската дейност.