Актуално Свищов

е частен и независим информационен сайт, който ежедневно публикува авторски новини от града на Щастливеца, региона и страната.
В ежедневната си работа екипа на медията се стреми да следва девиза на Алеко Константинов: „Свобода, честност и любов“
На страниците публикуваме новини и от dir.bg, вестник „Сега“, БНР и други.
В своята работа Актуално Свищов се стреми ежедневно да спазва Етичния кодекс на българските медии.
Всекидневно новините ни достигат от пет до седем хиляди читатели, което е най-голямата оценка за нашата работа!