През седмицата започна монтирането на енергоспестяващите улични лампи по проект за над 1,1 милиона лева, видя Актуално Свищов. Така вече на много места в града има осветление, което от години не работи или въобще не е съществувало.

Освен в града на Щастливеца пестящи улични лампи се монтират и в четири населени места от общината.

В рамките на проект се изгражда и умна джи пи ес система, която осигурява осветление по улиците и показва, къде има авария за отстраняване. В резултат на новата система ще се спестят близо 1 милион киловат часа електрическа енергия, която към момента се плаща по промишлени цени или близо 400 хиляди лева годишно. Това стана ясно по време на публично обсъждане на проект на 29 декември 2023 година.

Стойността на проекта е 1 123 411.20 лева с включен ДДС. Той се финансира изцяло от Плана за възстановяване и устойчивост.

Актуално Свищов припомня: Планираните дейности включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност чрез обновяване на системата за улично осветление в пет населени места на територията на Община Свищов, а именно гр. Свищов, с. Българско Сливово, с. Козловец, с. Овча могила и с. Царевец. Ще бъде изградена система за управление и система за захранване от ВЕИ. Дейностите включват:

• Подмяна на всички неподменени улични и паркови осветителни тела с нови, със светодиодна (LED) технология, с модерен дизайн и дълъг живот;
• Изграждане или възстановяване на кабелна и стълбова мрежа, като част от поддръжката на системата;
• Монтиране, в град Свищов, на 5 броя индивидуални фотоволтаични системи съдържащи – соларен поликристален панел, интелигентен соларен контролер с висок коефициент на полезно действие с постоянно следене на състоянието на батерията, както при зареждане така и при разреждане (защита от презаряд и преразряд), акумулатор.

Мерките са в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност и наредбите към него и допринасят за изпълнение на националните и европейски цели за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове.