Общинските съветници отпуснаха две еднократни парични помощи в общ размер 1100 лева. Това стана на последното им редовно юнско заседание. Първата помощ е в размер на петстотин лева, а втората за шестстотин лева. Средствата и по двете помощи са за покриване на разходи за медицинско лечение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.