Богдан Савов Пенев (1892 -1967) е кмет на град Свищов (3 юли 1934 – 30 декември 1943). Роден е на 11 април 1892 година в Свищов. Син е на Сава Пенев от Велико Търново, един от малцината оцелели Ботеви четници, който се заселва в Свищов. Завършва Военно училище в София. Взема участие в Балканската, Междусъюзническата, и Първата Световна война като командир на картечната рота от 33-ти Свищовски полк. След войните е майор от запаса. Преди назначаването му за кмет е търговец. Не членува в политическа парти Женен за Надежда Халачева. Имат две деца – Иван и Анастасия.
Богдан Пенев развива активна дейност като направата на улици, обществени сгради, говежди пазар, панаир, устройването на две земеделско-стопански и животновъдни изложби през 1935 и 1942 година. На 7 октомври 1934 година в тържествена атмосфера, Богдан Пенев открива Паметника на Свободата, посветен на свищовските поборници за свободата на България. Той е председател на организационния комитет за изграждането на паметника.
През 1937 година по лична инициатива на кмета, общината се сдодива със здравен дом. През 1937 – 1938 година се изгражда сградата на смесената гимназия в града. Като кмет на град Свищов е награден от Борис III през 1937 година с орден „Св. Александър” – грамота 3134 от 24 септември 1939 година.
По време на кметуването на Богдан Пенев се открива Висшето търговско училище „Димитър Апостолов Ценов” на 8 ноември 1936 година, а сградата на Висшето училище е построена през 1939 година.
През 1937-1938 година в Свищов е построена модерна експортна кланица. На Богдан Пенев е изказана благодарност и похвала със заповед от 28 септември 1937 година от министъра на Земеделието и държавните имоти за проявена дейност при изграждане на общинската ветеринарна служба и особено за проявена инициатива в строежа на кланицата. Получава похвала със заповед от 8 май 1929 година на министъра на търговията, промишлеността и труда за добрата общинска организация при износ на заклани свине през 1938 година.
През 1942 година е напълно завършено водоснабдяването на града, започнато през 1939 година. Изградени са жилище и съоръжания за пожарната команда през 1939 и 1940 година.
По време на Втората Световна война, през април 1941 година Югославия е разгромена от германските войски. България като съюзник на Германия, установява българска администрация във Вардарска Македония. Богдан Пенев е командирован в Македония като кмет на град Битолия през 1941 година. След завръщането му в Свищов, през 1942 година, е завършена електропомпената централа за водоснабдяването и е построен общинският обор.
Починал през 1967 година в Свищов.
Снимки: Фонд Исторически музей – Свищов
Багдан Пенев в средата при откриване на паметника на Свободата.
Богдан Пенев /седнал/ като кмет на Битоля.
Богдан Пенев /в средата, пред Общинската управа, днес Съдебна палата/ и общинските съветници Слави Славов, инж. Славчо Харалапиев, проф. Г. Тошев, д-р Борис Казасов.
Димитър Велев и Богдан Пенев при откриване на Висшето търговско училище, 8 ноември 1936 година.