Водата в Българско Сливово съдържа желязо, а в Совата и Драгомирово хром, в други три свищовски села е с нитрати. Това става ясно от резултатите от проведения мониторинг за качеството на животворната течност във Великотърновско за третото тримесечие на 2023 г.

Десетки домакинства в област Велико Търново пият вода, която съдържа превишени количества на елементи от Менделеевата таблиза и… фекални бактерии, е другата констатация на специалистите.

Изследването се провежда от експерти на РЗИ, които за отчетения период са взели 74 проби. От тях 22 не отговарят на стандартите. Проблеми са установени във водата на малки населени места от общините Стражица, Елена, Златарица, Павликени, Свищов и Полски Тръмбеш.

Ешерихия коли и ентерококи има във водата в селата Балканци, Ново Градище, Усои, Долно Шивачево и Горски Сеновец. В Средно село пък в животворната течност виреят ентерококи и колиформи, последните ги има и във Виноград и Николаево.

Отклонения по химични показатели са установени съответно в Българско Сливово, където има превишения на желязо във водата, а в Совата и Драгомирово – хром.

Най-голям е делът на констатираните проби със свръхколичество нитрати. Такива елементи са засечени в Горна Липница, Патреш, Горна Студена, Овча могила, Червена, Виноград, Лозен, Камен, Каранци, Орловец и Иванча.

Част от населените места, в които са открити отклонения от нормите, са били в същия списък и в предходния отчетен период.

РЗИ са осъществили контрол и над две ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди. Всички проби са стандартни по химични показатели, но една водоснабдителна система – на „Родопа – Г. Оряховица – 96“ ЕООД, е с отклонения по микробиологични показатели – ешерихия коли, колиформи и ентерококи.

През тримесечието са изследвани 16 проби води от минерални водоизточници в областта.

Отклонения са установени във Вонеща вода по показател колиформи. През месец октомври ще бъде взета контролна проба. Фекалното замърсяване в животворната течност в курортното търновско село датира още от миналата година.

От РЗИ са издали общо 9 предписания, от които 8 до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качествена питейна вода за селата Балканци, Ново Градище, Усои, Николаево, Горски Сеновец, Средно село, Долно Шивачево и Виноград и едно до управителя на „Родопа – Г. Оряховица – 96“ ЕООД.

Издадени са 2 заповеди за възстановяване експлоатацията на обществени бани – летни къпални в Полски Тръмбеш и Обединение, поради отстраняване на констатираните несъответствия.

За отчетения период няма издадени актове.

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК