Филиалът на Спешна медицинска помощ – Свищов ще бъде ремонтиран, по тази причина той получава за временно ползване помещения в болницата, научи Актуално Свищов.

Това е предмет на извънредно заседание на местния парламент край Дунав, което ще се проведе на 13 октомври, петък от 14 часа в зала 1 на Цанко Церковски 2.

Тогава съветниците трябва да дадат съгласие да бъдат предоставени на Филиал за спешна медицинска помощ – Свищов, безвъзмездно, за временно ползване и управление, считано от датата на решението до приключване на строително-монтажните работи и ремонтни дейности в настоящите помещения на ФСМП – Свищов, както следва: разположени в сградата на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ – западен коридор на партерен етаж със самостоятелен вход 5 броя работни помещения (обща площ 100 кв. м), 2 броя санитарни помещения (обща площ 32 кв. м), 1 брой помещение за съхранение на отпадъци (площ 6 кв.м), 1 брой складово помещение (площ 6 кв.м) с прилежащ коридор, свързващ същите със звената на лечебното заведение. Стопанските разходи, свързани с ползването на помещенията са за сметка на ФСМП – Свищов. Съветниците ще упълномощават управителя на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД да предприеме необходимите законови действия за изпълнение на решението.

Решението е във връзка с постъпило в МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД писмо от директора на ЦСМП – В. Търново за планирани предстоящи ремонтни дейности в помещенията на ФСМП – Свищов и молба за предоставяне на подходящи помещения за обезпечаване на дейността по спешна медицинска помощ.

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК