Болката на жителите по населените места е че децата и внуците им търсят развитие в по-големите градове или напускат страната. Селата са обезлюдели, но за сметка на това тревите и храстите пълзят по тротоари и улици. Времето на село е спряло. Дори гробовете на спящите вечния си сън са недостъпни за близките им. Училищните дворове пустеят. Транспортните връзки са ограничени, а обществения живот е „прекипял“- имало го е, но вече не. Животът и надеждата се изплъзват към Терминал 1.

Времето учи. Това, което е било преди може да се върне. Хората имат нужда от подкрепа, да бъдат чути, да видят инициативност.

За населените места предлагаме:
Осигуряване на общински земеделски земи на млади предприемачи, които искат да развиват селско стопанство в района за дългосрочно ползване;
Осигуряване на правна и административна помощ при кандидатстване по проекти за субсидиране на дейността им;
Коопериране на младите животновъди и производителите на селскостопанска продукция;
Възстановяване на свищовската дунавска напоителна система (Вардим);
Създаване на малки предприятия за консервиране на земеделска и животновъдна продукция
Безплатен транспорт за хора в неравностойно положение в рамките на общината;
Диспансеризация на хората по населените места-регистрация и наблюдение, осигуряване на възможност за правна, медицинска, социална помощ;
Разширяване на обхвата на социалните услуги;
Обезпечаване с медицински услуги и лекарства.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!