Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува‭ ‬eжегодните декларации на всички заемащи публични и изборни постове за предходната‭ ‬2020 ‬г., установи проверка на Актуално Свищов.
Съгласно публикуваните декларации кметът‭ ‬Генчев, печално известен като Генчо Хазарта, е декларирал налични‭ ‬15 000‭ ‬лв.‭, а за произход на парите е посочено „дарение”.‭ ‬В същото време Хазарта е декларирал и 9343 на влог, заделени от заплати. Той декларира и банков кредит в размер на 23 023 лева. Кметът декларира и 42 717 лева спастрени от заплата през миналата година.
Дясната ръка на Хазарта – Анелия Димитрова,‭ ‬заместник-кмет за‭ ‬управление на европейски проекти и шеф на местното БСП, е‭ ‬посочила‭ ‬1481‭ ‬лева налични парични средства,‭ ‬спестени от заплата.‭ ‬Дясната ръка на Хазарта, е декларирала и два влога – за 18 860 лева на нейно име и за 9254 лева на името на дъщеря си.‭ Вицекметицата декларира и две задължения – ипотечен кредит за 43 272 лева и кредитна карта за 5500 лева. Дясната ръка на Хазарта е успяла да спести „бели пари за черни дни” от заплати в размер на 26 869 лева става ясно от нейната декларация.
‭ ‬Бедри Алиев,‭ ‬заместник-кмет по отбранително‭ ‬– мобилизационна подготовка е декларирал,‭ ‬че предсрочно е погасил ипотечен кредит, което е станало от приятелски кредити и спестявания, сочи декларацията му. Той посочва и четири заема за по 9500 лева към физически лица. Декларира и 100% дялове участие във фирма Ива Трейдинг ЕООД, която се води на името на съпругата му, сочи декларацията. Въпреки всичко той е успял да спести 21 658 лева от заплати, сочи още декларацията му.
Мерцедес С200 за 9300 лева си е купил през 2020 година зам.-кмета Иван Шопов, като парите за возилото са от заеми. Три кредита е посочил в декларацията си заместника на Хазарта – кредит в размер на 6160 лева, офърдрафт за 4000 лева и кредит за 16746 лева на името на съпругата си, декларира Шопов.
Кредит за 40 хиляди е теглил през 2020 година Кристиян Кирилов, председател на личния кметски гумен печат, т. нар. ОбС-Свищов. Той декларира спестени от заплати 28448 лева и 20 068 лева на името на съпругата. Отделно декларира и печалба за годината като едноличен търговец в размер на 814 лева.