Комисията „Цацаров“ публикува годишните декларации на съветниците при личния кметски гумен печат, т. нар. ОбС-Свищов, видя Акутално Свищов на сайта на КПКОНПИ”. От изнесените данни става ясно, че съветниците са доста по-добре в имотно състояние, сравнение с кмета Генчев, печално известен като Генчо Хазарта, и неговите заместници.
Андрей Горчев, декларира покупката на къща с двор 1980 квадрата в село Козловец. Придобивката е от 2020 година, а декларираната цена е 6450 лева от заплата. Декларира и покупката на две возила – лек автомобил Ауди 80 за 1500 лева и товарен Фолсваген за 350 лева – парите и за двете са от заплати, става ясно от декларацията. Горчев обявява и потребителски кредит в размер на 19 хиляди лева. От заплати съветникът си е купил и сто дяла от „Солар енерджи север” ЕООД. 7698 лева е спестил той от трудови правоотношения и 7716 от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, пише още в декларацията му.
Валери Николов декларира покупката на лек автомобил Фолсваген поло за три хиляди, а парите са от трудово правоотношение. От трудови доходи съветникът декларира налични пари в размер на 4517 лева. Отделно от заплати е успял да открие и три влога – 44 964 лева, 21 253 евро и 1200 щатски долара. От заплати е успял да спести и 11 429 лева, се вижда от декларацията му пред Комисията „Цацаров”. 4399 е спастрил от друга стопанска дейност.
Ваня Цветанова декларира придобиването на три имота – ½ от къща в село Овча могила, придобита 1987 година, за 1871 лева от заплата. Декларира и 1/6 от къща с двор в Овча могила, която е от наследство. От декларацията е се вижда, че е придобила общо 17 декара земя в Морава и Овча могила от заплата и наследство. Съветникът си е купил и лек автомобил Опел Мерива за 700 лева, като парите са от заплата. 14 564 лева е спестила тя от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Верони Маринов декларира налични 60 767 евро, които е спестил. Декларира и два банкови влога – 50 023 лева и 32 355 евро, първият е от спестявания, а вторият е от продажба на имот. От заплати е спестил 13 788 лева, от друга стопанско дейност е спечелил 576 лева и 26 931 лева от доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
Налични 41 000 лева декларира Генади Иванов, които са дошли от заплата. От заплати е спестил 6777 лева, а от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност обявява 28 622 лева.
Детелина Рафаилова декларира покупка на апартамент в Свищов за 40 000 лева. Декларира и два кредита – потребителски за 13 500 лева и ипотечен за 45 хиляди лева.
Джюнейт Ахмед декларира продажбата на Опел Зафира за 2000 лева. Той обявява и налични 33 300 лева, които е спестил от заплата. От заплата е заделил 6258 лева и 4565 от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Два кредита декларира Екатерина Романова – 13 016 от банка и стоков кредит за 1588 лева. От заплати е спастрила 6879 лева, а от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 6206 лева.
Елена Александрова си е купила апартамент в Слънчев бряг за 25 425 лева, които са дошли от дарения. Дамата декларира и къща с двор и гараж в Разлог, която е от наследство. Три автомобила е придобила още тя през миналата година, като единия е купен съвместно, а парите са от заплата, другите два са от наследство. Тя е изтеглила и 73 353 лева ипотечен кредит. От заплати е спестила 5535 лева, 19 131 лева от доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност и 26 лева от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
Ивайло Атанасов декларира 6033 лева от трудови доходи и 6277 лева доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Иван Бернардов декларира продажбата на апартамент за 35 00 лева, лек автомобил за 4500 лева. Обявява 10 000 лева от заплата и влог за 50 000 лева. От заплати е спестил 6995 лева и 82 760 от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Ивелин Петров си е купил лек автомобил Ситроен за 4923 лева от заплата. В същото време е продал други две возила за 1900 лева и 2200 лв. От заплати е спестил 7209 лева, от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 15 683 лева и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 13 938 лева.
Йорданка Гъмзова декларира налични 17 847 лева от заплата, колкото са й и банковия влог. От заплата е спестила 13 924 лева.
Калин Костов декларира банков влог за 59 001 лева. 15 527 лева от трудови доходи, доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност в размер на 9394 лева и 23 546 лева от друга стопанска дейност.
Красимир Стефанов декларира кредит в размер на 28 850 лева. Спестени 6567 лева от трудови доходи и 16 326 леваот трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Без спестени пари, но и без кредити е преживяла 2020 година Лиляна Димитрова става ясно от подадената декларация.
Любомир Чавдаров декларира потребителски кредит за 15 352 лева. От заплати е спестил 6567 лева, а от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 15 308 лева.
Кредит за 12 000 лева декларира Милен Динков и спестени от заплата 21 047 лева.
Апартамент от заем е придобил Пламен Петев, става ясно от декларацията му. Той обявява и два кредита – 70 хиляди лева ипотечен и 27 хиляди лева лизинг. От заплати е спестил 13 789 лева.
85 хиляди налични декларира Светлана Георгиева. Тя е изтеглила и 269 018 лева банков кредит. От заплати е спестила 6767 лева и 817 лева от друга стопанска дейност.
Севдан Златанов е продал за 900 лева лек автомобил, става ясно от декларацията му. Той обявява и 12 хиляди лева потребителски кредит от заплати е спестил 6278 лева, а от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност. Съветникът декларира и 787 лева от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
София Георгиева декларира единствено спестени 6416 лева от трудови доходи. 31 812 лева е спестил от заплати и Станислав Благов. Той декларира и 4346 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Един декар земеделска земя за 682 лева е купила Татяна Ганчева, като парите са от заплата. Тя декларира 10 705 лева, които са спестени и от заплата. Тя има и влог за 13 167 евро, като парите са спестени. Тя обявява и два кредита – 10 571 лева енергийна ефективност и кредитна карта – 8600 лева. 14 887 лева е спестила от заплати Ганчева, от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност обявява 7270 лева, от друга стопанска дейност 1023 лева и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 3150 лева.
7616 лева е спестила от трудови правоотношения Цветанка Костова. Тя декларира и 28 232 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност и 807 лева от друга стопанска дейност.
Цветанка Кирова си е купила лек автомобил през 2020 година, като парите са от заплата. В същото време е продала старата си кола, става ясно от декларацията й. Три кредита декларира още тя – 15 хиляди потребителски и 3000 кредитна карта и друга за 1000 лева. От заплата е спестила 7554 лева, от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 36 409 лева и 58 от друга стопанска дейност.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.