Шест средищни училища в града и села от община Свищов и две защитени детски градини от началото на учебната 2022/2023 година. Това решиха съветниците на последната си редовна юлска сбирка. С решението си градските първенци предлагат на Министерството на образованието и науката при актуализиране на Списъка на средищните и защитените детски градини и училища за учебната 2022/2023 година, в него да продължат да бъдат включени:
Детска градина „Радост“, с. Царевец, изнесена група с. Алеково, общ. Свищов;
Основно училище „Христо Ботев“, село Алеково, общ. Свищов;
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, село Овча могила, общ. Свищов;
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, село Морава, общ. Свищов;
Средно училище „Николай Катранов“, град Свищов;
Средно училище „Димитър Благоев“, град Свищов;
Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов.
Освен това те предлагат на Министерството на образованието и науката при актуализиране на Списъка на средищните и защитените детски градини и училища за учебната 2022/2023 година, в него да бъде включена част от ДГ „Зорница“, с. Ореш, изнесена група с. Овча могила.
Съветниците възложиха на кмета да внесе мотивирано предложение до МОН за включване на гореупоменатите училища и забавачници в актуализирания Списък на средищните и защитените детски градини и училища за новата учебна година.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.