Две еднократни в общ размер 400 лева отпуснаха градските старейшинки по време на редовното си юлско заседание. 100 лева отиват за покриване на разходи на свищовлия за медицински прегледи. 300 лева даде ОбС-Свищов също за покриване на разходи, но за медицинско лечение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.