144 решения са взели общинските съветници на Свищов в периода юли – декември 2021 година. Това е станало на 12 заседания – шест редовни и шест извънредни. Информацията се съдържа в отчет на местния парламент, който трябва да се обсъди на първото заседание за годината на ОбС-Свищов, научи Актуално Свищов.
Работата на Общински съвет – Свищов през отчетния период премина под знака на пандемията, причинена от разпространение на заболяването COVID – 19, пише в документа. Общински съвет – Свищов проведе 12 открити заседания, от тях 6 редовни и 6 извънредни. По време на своите заседания ние, общинските съветници, взехме 144 решения, като всички са приети с изискуемите от закона мнозинство и начин на гласуване. За периода от 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. не бяха направени промени в състава на Общинския съвет. Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно. Отсъствията от заседанията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от страната и други/.
През месец юли заседанията на постоянните комисии и редовното заседание на Общинския съвет се проведоха присъствено при стриктно спазване предписанията на здравните органи за неразпространение на COVID – 19: спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и проветряване на помещението. Заседанията на постоянните комисии и на Общинския съвет през месеците август, септември, октомври, ноември и декември бяха проведени от разстояние чрез приложението за видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности за чат, гласова и видео комуникация – Zoom. Проведените онлайн заседания на Общински съвет – Свищов чрез приложението за видеоконферентни разговори Zoom се излъчваха пряко на фейсбук страницата „Извънредно положение Община Свищов“, пише оше в отчета.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.