Съседни общини се обявиха категорично против изграждането на завод край село Върбовка. Начинанието на Румен Гайтански – Вълка бе СПРЯНО ВРЕМЕННО в началото на февруари. След дни предстои повторно обсъждане на проекта в РИОСВ-Велико Търново.
В момента съседни общини вървят подписки против инвестиционното намерение. Такава освен в Павликени, която е инициатор е организирана и в община Левски.
От „За Павликени“ уточняват какви точно ще бъдат последствията при реализация на инвестиционните намерения на „Петрургия“ ООД за изграждане на предприятие за производство на каменна вата и инсталация за изгаряне на отпадъци край село Върбовка? В проекта като основен енергоизточник за производството е описана инсталация за изгаряне на отпадък /RDF/. В тази инсталация се предвижда да бъдат изгаряни приблизително 1200 тона RDF ежедневно или приблизително 438 000 тона годишно.
Подобна дейност ще генерира изключително опасно замърсяване в много широк диаметър (в зависимост от силата на ветровете може да достигне до 40км) около предприятието.
Ето защо, загрижени за бъдещето на населението на нашия регион, изразяваме категоричното си несъгласие с това инвестиционно намерение.
На основата от опита с подобни инсталации в Западна Европа и Северна Америка знаем за доказано негативния ефект върху здравето на хората, въздуха, водите и почвите. Голяма част от отделените вещества са директно отровни, смята се, че предизвикват различни видове ракови заболявания, както и че могат да увредят плода преди раждането. Повечето от тези вещества имат свойството да се натрупват в почвата и водите и постепенно оттам да преминат във всички селскостопански продукти и от там да стигнат до нашата трапеза.
Смятаме да предприемем всички възможни действия в рамките на закона, за да не позволим подобни проекти да застрашават бъдещето на населението в региона.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.