Хората в Павликени засега побеждават Румен Гайтански – Вълка, който чрез дружеството си „Петрургия“ се стреми да изгради там завод за каменна вата, който ще ползва като енергоизточник мощна инсталация за горене на отпадъци, съобщи вестник „Сега“. Днес новият директор на РИОСВ – Велико Търново Мая Радева върна Доклада по оценка за въздействието върху околната среда (ДОВОС), макар че миналата седмица Екологичният експертен съвет към инспекцията се произнесе положително. Рядко в практиката шеф на РИОСВ не се съобразява с мнението на съвета, но сега се случи точно това. Всичко това означава, че към момента проектът е спрян.
Основните мотиви на Радева са: „Налице са депозирани особени мнения на двама от членовете на Експертния съвет. В становищата са изтъкнати процесуални пропуски, непълноти на ДОВОС по отношение на различни компоненти и фактори на околната среда, както и се обръща внимание на становищата на РЗИ – Велико Търново,  БДДР – Плевен и РИМ – Велико Търново, в които е направено искане на допълване на доклада. Отделно от това, по време на Експертния съвет, възложителят е заявил, че сондажът, описан в ДОВОС, няма да бъде включен в проекта, което налага това обстоятелство да бъде изяснено. Преди насрочване на следващо заседание на Експертния съвет следва да се изискат становища от посочените институции, Възложителят да се запознае с тях и при необходимост да коригира/допълни ДОВОС“.
Всичко това нямаше да е възможно без мощния граждански натиск. Серия протести и обикаляне на институциите от местни активисти принуди депутати от управляващото мнозинство да застанат срещу проекта. Вицепремиерът и екоминистър Борислав Сандов също подкрепи хората, като каза, че ако инвестиционното предложение стигне до бюрото му, ще го върне. Новата директорка на РИОСВ Радева бе представена малко след заседанието на Експертния съвет.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.