Общинско жилище получава семейството лекари д-р Дарко Стояновски и д-р Десислава Кръстева-Стояновска. Това става с решение на местния парламент след писмо от управителя на МБАЛ-Свищов. Медиците ще ползват жилището до приключване на трудовите им правоотношения с „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД. Двамата са с постоянен трудов договор в лечебното заведение с малко дете. Същите са от други населени места и не притежават собствено жилище в града.