Община Свищов подписа допълнително споразумение № 03 с Министерство на труда и социалната политика, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта „Грижа в дома в Община Свищов ”, Програма „Развитие на човешките ресурси”. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Проектът се удължава с още 3 месеца до 28 май, при което срокът за изпълнение на проекта става 19 месеца, а предоставянето на услугата 18 месеца.

Стойността на проекта е 1 418 688,63 лева – безвъзмездна финансова помощ.

По проекта се предоставя интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда на 342 лица, от които:
– 111 лица с увреждания с ЕР на ТЕЛК с % от 50 до 100 % без чужда помощ. ;
– 189 Възрастни лица в невъзможност за самообслужване;
– 10 лица с ЕР на ТЕЛК с над 90% с чужда помощ и
– 32 потребители в трудоспособна възраст без ЕР на ТЕЛК в невъзможност за самообслужване.

По проекта са назначени 64 социални асистенти, 19 работници изпълняващи доставки по домовете, 5 медицински сестри, рехабилитатор, фелдшер, психолог, шофьор.

Всички потребители са доволни от предоставяните услуги и с надежда очакваха удължаване срока на договора.

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се хора с увреждания и възрастните хора има важна роля за превенция на социалното изключване. Тези услуги доказват своята значимост като начин за достигане до най-уязвимите групи от населението и гарантират получаване навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности.