Президентът на Република България Румен Радев удостои Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ с Плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ по повод нейната 85-годишнина, научи Актуално Свищов. Отличието е „за изключителния й принос за формиране основите на стопанското образование в България, за създаването и утвърждаването на програмите за висше образование и квалификация на поколения специалисти в областта на икономическите науки, както и за успешните сътрудничества с бизнеса за въвеждане на иновативни продукти и услуги“, пише президентът Румен Радев.


 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.