Съветниците приемат Бюджет 2023 на община Свищов. Актуално Свищов потърси за отговор какво ни чака с него от съветник Ивелин Петров.

На една от комисиите през седмицата г-жа Цветанка Костова, изкючително уважаван от мен човек и мой учител, попита г-н Стефан Кирчев, ако може да опише този бюджет с една дума, то каква ще бъде тя? Разбира се, финансиста на общината не се ограничи до една дума, нито до едно изречение, но аз ще се опитам – похарчен.

Това абсолютно не е нито най-професионалната дума, нито най-очакваната, но за мен тя е най-близко до истината. След 2020 г., когато света влезе в извънредно положение аз смятах, че от тук насетне няма да имаме повече кризисни забавяния в политическите решения, съответно в приемането на бюджета. Е, политическата криза в България се оказа по-силна от ковид кризата като административни последици, което доведе до ситуация, в която ние приемаме бюджет, който сме изпълнявали цели осем месеца.

Да, в момента ние приемаме не толкова бюджет, колкото един разчет. Тук следва да се похвалят всички общини, включително и нашата, за това, че намираха методи, способи и лостове, чрез които през тези осем месеца успяваха да финансират начинанията и дейностите си. Това, което можем да кажем за бюджет 2023, който ще гласуваме на предстоящата сесия на Общински съвет е, че той описва вече взетите от нас решения и гарантира изплащането на заплатите на общинска администрация до края на годината. За мен положителното е, че успяхме да поддържаме дейностите на общината без особени сътресения, въпреки затрудненията около начините за финансиране.

В лично качество бих откроил, като част от постоянната комисия по Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм, която съвместно с колегите от Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност, внесе промени в Наредбата за финансиране на спортните клубове, която бе гласувана в текущия общински съвет и смятам, че донесе много по-справедливо разпределение на средствата между клубовета, както и това, че предвид липсата на бюджет, успяхме да запазим нивото на финансиране като обща стойност.

Смятам, че това, което направиха двете комисии чрез промените в Наредбата донесе една дългоочаквана справедливост в нивото на финансиране. И така, бюджета, който ще приемем сега, вече е до голяма степен изпълнен, всеки от нас, като общински съветници, е гласувал по време на заседанията, тъй като решенията се взимаха предвид обстоятелствата „на парче“, а сега виждаме цялата „торта“. За съгражданите ни остава да оценят, дали тези 42 милиона лева бюджет промениха средата за тях.

Ивелин ПЕТРОВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.