Местния парламент на Свищов кове уникална практика, провеждайки извънредно заседание, което не е обявено никъде – на сайта на „Цанко Церковски“ 2 няма качено съобщение, научи Актуално Свищов. 29-та старейшини на града на Щастливеца вчера проведоха под пара поредна за последната година и половина онлайн сбирка в зум. Една единствена точка прикова вниманието на местните първенци – Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година – създаване на нов обект. С лека ръка гордостта на Свищов, разпредели едни 15 хиляди лева – както би казал един герой на един наш съгражданин – „Има ли, дали ги, какво са едни 15 хиляди лева“…
По програма „Красива България” се забавя едното плащане, за това се направи капиталов трансфер докато бъде получена сумата, обясни все пак за какво иде реч съветник Ивелин Петров.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.