“Местните имена в Свищовско” е монография, първото системно езиково проучване на цялостен топонимен материал – собствени имена на местности, селища, водни и културни обекти, от бившата Свищовска околия. Анализирани по различни техни езикови, отчасти и исторически особености (произход, образуване, семантика, езикови промени и др.) и представени в речник са 3324 местни имена – топоними, от 35 селища, включително и от град Свищов.

Проучването е инициирано и изпълнено в основната си част през 50-те години на 20-ти от 1954 – 1959 година под ръководството на академик Иван Дуриданов.

Автор на изследването е Емилия Пернишка – чл.-кор. проф. д.ф.н., виден езиковед – изследовател на българската лексика, словообразуване, стилистика, развитие и книжовно строителство на езика, лексикография, съпоставка на българския език с други славянски науки.

Проф. Емилия Пернишка е издала 7 книги и над 190 статии, отпечатани в български научни издания в Чехия, Полша, Словакия, Холандия. Автор, съавтор и редактор е в 8 речника в в 11 тома на академичния многотомен Речник на българския език, в речници на синонимите, антонимите, чуждите думи и новите думи в българския език, в енциклопедия по езикознание.

Близо 30 години редом с научната си работа в БАН преподава в различни университети у нас и в Лион, Франция.

Завършва в Свищов гимназия Алеко Константинов със златен медал и като студентка по българска филология събира топонимията на Свищовско през 50-те години на миналия век.

Книгата може да бъде закупена в Исторически музей – Свищов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.