Министерство на отбраната и Централно военно окръжие обявяват вакантни длъжности за приемане на военна служба. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на община Свищов.
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – публикувана на 04.05.2022 г.
Обява за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс – публикувана на 18.05.2022 г.
За въпроси свързани с обявените войнишки длъжности:
Марин Кръстев – 0887/ 233 967;
Военно окръжие Велико Търново – 062/ 620 400