Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Д. А. Ценов” и Медицински университет – Плевен, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. На среща в Свищов подписи под документа положиха ректорите на двете висши училища – проф. д-р Марияна Божинова (СА) и проф. д-р Добромир Димитров, д. м. (МУ).
Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните институции, с подписване на меморандума двете страни заявиха желание да установят тясно сътрудничество в сферата на висшето образование.
Една от насоките на бъдещото сътрудничество е разработването на съвместни, интегрирани, интердисциплинарни хибридни учебни програми в областта на медицината, икономиката, администрацията и управлението. Сред планираните съвместни дейности са още разработване и изпълнение на национални и международни проекти, създаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации, организиране и участие в дискусии и образователни форуми.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.