На тържествена церемония в аулата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се дипломираха придобилите ОКС „бакалавър” по специалности към факултетите „Производствен и търговски бизнес” и „Стопанска отчетност” от Випуск ’2021, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Облечени с академични тоги и барети, в присъствието на своите родители, приятели и близки, дипломантите получиха поздравления и признание за положения труд през периода на обучение. Абсолвентите приветства ректорът на Свищовското висше училище – проф. д-р Марияна Божинова. „Бъдете уверени, че дипломата, която ще получите след 4-годишен упорит труд – четене, решаване на множество казуси и задания, тестове и изпити, Ви открива много възможности за успешна професионална реализация в сферата на икономиката и управлението на всички равнища – фирмено, общинско, регионално и държавно не само в страната, а и в чужбина, но аз Ви умолявам да останете в България, въпреки огромните предизвикателства, защото страната ни се нуждае от Вас – млади и образовани хора, които да градят нейното бъдеще”, каза ректорът и подчерта, че дипломата от Стопанска академия „Д. А. Ценов” е международно призната и има висока стойност.
По традиция, на церемонията бе изпълнен ритуалът по полагане на Галилеевата клетва. Свищовската академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта-Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва (подобна на Хипократовата) – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света. Ритуалът по полагане на клетвата изпълни ректорът на Академията, а дипломантите от Випуск ’2021 тържествено обещаха: да пазят името на Стопанска академия „Д. А. Ценов”; да защитят достойно професионалната си подготовка; да използват научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждават в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верни на своя народ, да допринасят с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъдат достойни граждани на Отечеството си. След полагане на клетвата, в чест на абсолвентите прозвуча „Многая лета”.
Проф. Божинова обяви имената на първенците на випуска от двата факултета и им връчи дипломите. С пълно отличие – среден успех от годините на следване 6,00 и оценка от държавния изпит 6,00 се дипломира Галина Лазарова от спец. „Счетоводство и контрол”. С отличен успех (над 5.50) се дипломираха 39 бакалаври от двата факултета. Сред отличниците е и студентът, своеобразен рекордьор по реализирани мобилности – Иван Йорданов, завършил спец. „Икономика на туризма”, е посетил 24 държави по време на своето 4-годишно обучение по различни програми и проекти, основно студентска мобилност по програма Еразъм + с цел обучение и с цел практика. Като ръководител на катедра „Икономика и управление на туризма”, проф. Божинова връчи дипломите на завършилите спец. „Икономика на туризма”.
Поздравителни слова към дипломантите отправиха и ръководителите на съответните катедри, които връчиха дипломите на своите абсолвенти: доц. д-р Теодора Филипова – „Търговски бизнес”; проф. д-р Любчо Варамезов – „Индустриален бизнес и предприемачество”; доц. д-р Марина Николова – „Аграрна икономикса”; доц. д-р Галина Чиприянова – „Счетоводна отчетност”; доц. д-р Силвия Костова – „Контрол и анализ на стопанската дейност”; доц. д-р Пламен Петков – „Статистика и приложна математика”.
Церемонията по дипломиране на придобилите ОКС „бакалавър” по специалности към факултетите „Производствен и търговски бизнес” и „Стопанска отчетност” от Випуск ’2021 завърши с тържествена обща снимка пред сградата на ректората и традиционното ритуално хвърляне на баретите.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.