Днес в СА „Д. А. Ценов” официално бе открита научна лаборатория за приложни изследвания по инвестиционно банкиране, съобщиха от Висшето училище. Тя носи името на инвестиционния посредник „Делтасток” АД, който дари средствата за техническо оборудване на лабораторията с най-висок клас мултимедиен интерактивен монитор с резолюция 4К на стойност 4800 лв.
Лентата на новата придобивка за свищовските студенти-финансисти бе прерязана от ректора на Висшето училище – проф. д-р Марияна Божинова и председателя на Надзорния съвет на „Делтасток” АД – д-р Николай Колев, който е алумни на катедра „Финанси и кредит”, с докторат по проблемите на финансовите операции с благородни метали. На събитието присъстваха още Петър Петров – председател на Управителния съвет и Гала Йорданова – член на УС на „Делтасток” АД, Петрозар Петков – председател на Съвета на директорите и Крум Крумов – изпълнителен директор на ЗД Бул инс АД, екип експерти от Националната агенция за оценяване и акредитация, зам.-ректори, декани, ръководители катедри, преподаватели, докторанти и студенти. От страна на инициаторите за създаване на лабораторията благодарствени думи към дарителите изказаха деканът на факултет „Финанси” проф. д-р Андрей Захариев, ръководителят на катедра „Финанси и кредит” проф. д-р Стоян Проданов и ръководителят на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” проф. д-р Стефан Симеонов.
В кратка презентация за създаването на лабораторията проф. д-р Андрей Захариев подчерта успешното прилагане на модела на споделен учебен фонд, какъвто се явява новата лаборатория, която освен и нова за академията аудитория с номер 18, е и учебен банков салон с използване на оригинално банково обзавеждане с отчетна стойност 25 хил. лв., дарено на по-ранен етап от Банка Пиреос България. От частни спомоществователи са осигурени за обособяване на учебна валутна каса банкнотоброячна техника, електронно табло с валутни курсове и детектор за банкноти с UV лампа.
Първоначалният ремонт на лабораторията, оборудването с компютърни конфигурации и периферия за интерактивния монитор на обща стойност 6 хил. лв. са осигурени от фондация „Проф. д-р Минко Русенов” на база постъпили дарения. В рамките на кампания по изграждане на профилирани по направления научни центрове на 6 декември във Факултетния корпус на СА „Д. А. Ценов” предстои да бъде открита и лаборатория за приложни изследвания по публични финанси (ауд. 19), носеща името на свищовлията и първи български финансов министър Григор Начович.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.