Правителството одобри предложение до президента на Република България за награждаване на Красимир Дачев с орден „Стара планина“ без лента – първа степен, за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната. Предложението е от министъра на икономиката, съобщи правителствената пресслужба.
Красимир Дачев е почетен гражданин на Свищов, собственик на „Свилоза“ АД ,заместник-председател на Българската търговско¬промишлена палата, член на Управителния и Изпълнителния съвет на Палатата, предприемач, индустриалец и голям български работодател. Дачев е ярък пример за изключителна последователност през целия си професионален път за развитие и утвърждаване на пазарния принцип в българската икономика.
Трудовата си дейност започва като юрист в Централна лаборатория за космически изследвания. Активно участва в организирането на космическия полет на българския космонавт Георги Иванов. Само за последните 10 години е допринесъл с над един и половина милиарда лева в икономиката на нашата страна, създавайки условия десетки малки и средни фирми да съществуват и участват активно в стопанския живот на страната.
Обществената дейност на Красимир Дачев също е от значение. Член е на редица настоятелства, в т.ч. на БАН. Председател е на настоятелството на НСА. Красимир Дачев създава и финансира с лични средства Програма за подкрепа на родолюбиви и народополезни инициативи за изграждане на паметници, издаване на книги, подкрепа на домове за възрастни хора и сираци, пише в мотивите на предложението гласувано от Министерския съвет.