Шест седмици преди Рождество – Коледата идва в Свищов.