Вчера Актуално Свищов публикува снимки и текст на общинския съветник Ивелин Петров, който ПОКАЗА КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО в претоварната станция за смет. Днес картината е коренно различна! Браво на хората, които са си взели бележка от думите на съветника.
„Когато критикуваме, трябва да знем и как да признаваме заслуги – днес всичко е почистено и то МНОГО добре. Благодаря на всеки един, който е участвал в това! Приемам, че критиката ми е била градивна, което ме удовлетворява“, коментира Ивелин ПЕТРОВ.