Нов начин за транспортиране на битовите отпадъци към сметището в Санадиново чрез използване на възобновяем енергиен източник (вятър)… Голям бюджет за такса смет, можем да си позволим иновации.

Снимки: Ивелин ПЕТРОВ

ПОЯСНЕНИЕ: ТОВА Е ПЪТЯ КЪМ „СВИЛОЗА“, КЪДЕТО Е ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ. ЛОШО НЯМА ДА СЕ СЪБИРА РАЗДЕЛНО СМЕТТА, ЗАЩОТО НИ ИЗЛИЗА ПО-ЕВТИНО… УВИ, ВИЖДА СЕ КАКВО ОСТАВЯ СЛЕД СЕБЕ СИ ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО Е С БЮДЖЕТ ОКОЛО 3 МИЛИОНА ЛЕВА…
БЕЛ. АКТУАЛНО СВИЩОВ