Европейската комисия отправи покана за кандидатстване за членство в Дунавски младежки съвет към Стратегията на ЕС за Дунавския регион, съобщиха от Брюксел.
Краен срок за кандидатстване: 15 август 2022 г. Дунавският младежки съвет ще предостави платформа за институционално участие на млади хора във всички органи на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, за да направи идеите и гледните точки на младите хора да бъдат чути и взети предвид на политическо равнище. Съветът ще се състои от 28 члена, по 2 члена от всяка от 14-те страни от дунавския регион (в т.ч. и от България). Членовете на Съвета ще могат: – да предлагат конкретни действия и проекти, и да предлагат теми за обсъждане; – да довеждат идеи на вниманието на политици от високо равнище от държавите и регионите, обхванати от Стратегията на ЕС за Дунавския регион; – да допринасят за приоритетите и политиките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион; – да повишават вниманието на транснационално равнище към особености в техните региони; – да участват във всички младежки дейности на Стратегията на ЕС за Дунавския регион; – да участват в събития на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и в международни и в свързани с ЕС младежки събития.
Дунавският младежки съвет ще бъде финансово подкрепен от Европейската комисия и Град Виена, и тази финансова подкрепа покрива разходите за пътуване и настаняване на членовете на Съвета за участие в заседания и събития. Дунавският младежки съвет съветва националните координатори на Стратегията на ЕС за Дунавския регион по всички въпроси, свързани с младежта и младежкото участие в Стратегията на ЕС за Дунавския регион и в нейните страни-членки. Съветът подкрепя въвеждането на основните насоки на младежките политики в управлението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и в нейните страни-членки, чрез предоставяне на информация, мнения и предложения. Съветът ще бъде учреден до 1 септември 2022 г.
Цялата територия на България попада в обхвата на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Национален координатор на България по участието в Стратегията е заместник-министър от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Кандидат по поканата може да бъде лице, което: – се интересува от оформянето на бъдещето на Дунавския регион и иска да работи заедно с националните координатори на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, с координаторите на приоритетна област, и с техните Управляващи групи, за да придвижи напред Дунавския регион по 12 тематични области; – е на възраст между 18 г. и 28 г. към 1 септември 2022 г.; – е постоянен жител на една от 14 участващи държави/региони в Стратегията на ЕС за Дунавския регион; – има добро разбиране на английски език; – е готов/а да се ангажира за една година с Дунавския младежки съвет
(септември 2022 г. – октомври 2023 г.).
Този ангажимент включва: участието в приблизително 3-4 заседания на място (ако е възможно, в съответствие с разпоредбите за КОВИД-19), виртуалните обмени, работата в малки групи по предложения и проекти; както и доброволното участие в събития, в заседания на централни заинтересовани лица от Стратегията на ЕС за Дунавския регион, и в допълнителни младежки дейности.
За кандидатстване ТУК

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.