Детските заведения на територията на община Свищов няма да приемат деца за месец. Това съобщиха от Общината.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ремонти на детските градини в община Свищов, почистване и подготовка на помещенията за новата учебна година и с правото на ползване на годишния платен отпуск от персонала, зает в образованието кметът Генчев издаде заповед. С нея се определя и график за временния прием на деца.

ДГ „Чиполино” , ДГ „Калина Малина“ и ДГ „Васил Левски“ няма да работят, считано от 01 юли до 31 юли 2024 година / вкл./.

ДГ „Васил Левски”– изнесена група на ул. „Плевенско шосе“ №5, ДГ „Слънчо” и ДГ „Радост”, считано от 01 август до 31 август 2024 година /вкл./.

За детските градини и филиалите в селата на територията на общината, считано от 01 август до 31 август 2024 година /вкл./.

Млечна кухня – считано от 01 август до 31 август 2024 година /вкл./.

Директорите на детските градини, следва да уведомят родителите за така определения график на работа през посочените месеци и да създадат необходимата организация за обезпечаване нормалния режим на дейност с придружаващ персонал на сформираните групи, пренасочени в съответните детски градини.

Директорите на детските градини, в които ще се извършва основен ремонт, да подготвят програма с мерки за съхраняване и опазване на имуществото, почистване на ремонтираните помещения и подготовка за новия прием на децата. При необходимост, да изготвят график за дежурствата на персонала, съобразен с режима на работа на фирмата – изпълнител. При планирани ремонтни дейности, да бъде съобразена организацията на работа с посещаемостта на децата, с цел обезпечаване безопасността им по време на престоя в детската градина.