В резултат на 5-годишни усилия Министерски съвет със свое решение прехвърли на Община Свищов управлението на имотите при местността Паметниците. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Решението е от 15 май Министерски съвет прехвърли на Община Свищов управлението на имоти публична държавна собственост, свързани с историческото минало на региона и страната. Имотите се предоставят по искане на кмета на Община Свищов за реализиране на общински обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов“. Единият поземлен имот се намира в местността Стъклен и е с площ 19 586 кв. м, а вторият, с площ 68 280 кв. м, попада в местността Паметници. Върху двата имота досега са имали правомощия Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на културата, Агенция по горите и Агенция пътна инфраструктура. Това изключително много е усложнило процедурата за предоставяне на Общината, която се оказва особено тежка и тромава, и продължава цели 5 години.

Още през 2019 година, съгласно управленската си програма за развитието на туризма и знаковите значими места, Общината стартира процедура, с която да придобие емблематичната историческа местност, за да може да намери форми и възможности, с които тя да бъде социализирана, да бъдат извършени реставрационни и консервационни мероприятия, и наистина местността да бъде превърната в едно подобаващо за историческото ѝ значение място, което има огромно значение в аналите на България.

В отправено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството първо искане, в което аргументирано се настоява за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижимите имоти, кметът на Свищов Генчо Генчев се обръща към министъра на регионалното развитие, като изтъква, че след като ѝ бъдат предоставени от държавата, Община Свищов ще извърши консервация, реставрация, експониране и социализация, съгласно изискванията на Закона за културното наследство, в изпълнение на стратегията на Общината за социално-икономическо развитие и директивата за опазване на световното историческо и културно наследство, в интерес на гражданите на Община Свищов и създаване на материални условия за бъдещо успешно развитие на културния туризъм в региона и Република България. Действията на Общината упорито продължават и през следващите 5 години, в които се полагат целенасочени усилия, води се кореспонденция с необходимите институции и се извършват редица дейности, за да се докаже необходимостта от прехвърляне на имотите, с цел оптимална грижа и опазване на историческата недвижима културна ценност.

Община Свищов върви целенасочено по изпълнение на управленската си програма, заложена в мандат 2015 – 2019, 2019 – 2023 и продължава в мандат 2023 – 2027. С придобиването на имота се предоставя на Общината възможността чрез оперативните програми на Европейския съюз да кандидатства с един голям инвестиционен проект, който фигурира в стратегическите документи за нейното развитие, чрез който да бъдат съхранени културното наследство, историята на града и да се подчертае значението му като първи освободен град за историята на България. Чрез реализирането на такива проекти, какъвто е и изпълняваният в момента за съхраняване и социализиране на средновековната крепост „Калето“, Община Свищов цели не само да запази своето културно-историческо наследство, но и да създаде благоприятни условия за развитие на туризма, и изграждане на прилежащи зони за отдих, които жителите и гостите на града да посещават с удоволствие. Всички тези усилия са насочени за изграждането на цялостен туристически продукт и бранд на Свищов, по отношение на културния туризъм.

Община Свищов изказва своята благодарност към Правителството за взетото решение, с което се дава възможност на Свищов да съхрани, и запази своето богато културно и историческо наследство. Искрени благодарности общинското ръководство отправя и към всички онези лица, свързани с целия процес по извървяната 5-годишна процедура.

Преди година Актуално Свищов писа: Освен познатата от преди години къщичка на Червената Шапчица се предвижда изграждане на културно-исторически атракцион, който ще показва нагледно преминаването на руските войски от 27 юни 1877 година.

Още по темата какво предстои ТУК