Отдел „Образование и младежки политики“ при община Свищов е изготвил специална брошура, която представя средните училища и професионалните гимназия и възможностите за обучение след седми клас. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Целта е да осъществяването на информиран избор на родители и ученици за обучение в гимназиален етап.

Държавният план-прием за учебната 2024/2025 година е съобразен със законовите рамки, новостите, целите и правилата, утвърдени от Министерството на образованието и науката, както и със състоянието на професионалното образование и нуждите на пазара на труда в общината. Акцент се поставя върху т.нар. STEM-профили, които обобщават природни, математически, технически и IT-специалности. Предлаганите професионални направления са съобразени с усилията на МОН за въвеждането на защитените професии и такива с очакван недостиг на пазара на труда. Утвърдени са също профилирани и професионални паралелки в средните училища.

Брошурата може да намерите ТУК.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.