Да се задават въпроси и да се изразява различно мнение не е нито саботаж, нито предателство. Това се казва в декларация на съветниците социалисти в ОбС-Свищов. Тя бе прочетена от София Вергилова, председател на групата и на местната структура на столетницата край Дунав.

Актуално Свищов публикува текста на декларацията без съкращения.

Декларация
от общинските съветници от групата на „БСП“ в Общински съвет Свищов

Уважаеми дами и господа,

​​В началото на новия мандата на Общински съвет Свищов ние, общинските съветници от групата на БСП, се обръщаме към нашите съмишленици и към всички жители на град Свищов и 15-те села от нашата община и към колегите общински съветници за да заявим нашата позиция относно намеренията и целите ни в предстоящите четири години.

Очертава се мандат, който ще изпита отговорността, дадените обещания и заявката за „добро“ на победителите на местните избори. Както ще изпита и характера, компетентността и усърдието на опозицията.

Да се управлява община по време и след толкова много кризи от национален и световен характер е сериозно предизвикателство. Да се развива икономически община, която обезлюдява прогресивно е необходимо, но изключително трудно.

Ние като част от опозицията осъзнаваме необходимостта от разумни и дори понякога надпартийни решения в името на прогреса и заявяваме, че ще се ръководим от намеренията ни да сме полезни на нашите съграждани от Община Свищов. Ще бъдем опозиция, която ще работи за прозрачност и почтеност при вземането на решения, конструктивен диалог, равнопоставеност и демократичност.

Уважаеми колеги общински съветници, не забравяйте че ние сме избрани да представляваме хората от община Свищов: 10%, 50%, 8% или 6% няма значение, защото всеки един жител на общината трябва получи право да изрази мнението и вижданията си чрез всички нас.

Нека да спорим, да има дебати, да имаме различия, но винаги да се водим от интересите на хората, уважението към институцията Общински съвет и личността на човека.

Да се задават въпроси и да се изразява различно мнение не е нито саботаж, нито предателство, а част от демократичното, свободно и информирано вземане на решения.

В заключение искаме да благодарим на всички наши избиратели за доверието, за подкрепата, за вярата и надеждата които ни дават. Бъдете здрави, търсещи и свободни.

И ще завърша с един цитат от Марк Аврелий, който се надяваме да остави белег върху мандат 2023-2027 на Общински съвет – Свищов:

„Първо: не правете нищо без причина и цел.
Второ: не правете нещо, което не е в полза на обществото.“

С уважение:
Групата на „БСП“

София Вергилова-Георгиева / /

Йордан Нейков / /

Красимир Цолов / /

30.11.2023г.
Гр. Свищов

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.