„Български бетонни елементи” ЕАД / бивш ЗСКИ „Г. Терзиев”/ е основан през 1960 година! За своята повече от 60 годишна история Дружеството преминава през различни етапи в своето развитие. Понастоящем то е единствен производител в страната на моноблокови траверси и стоманобетонни напрегнати стълбове за железопътната инфраструктура и двублокови траверси за метрото! Продуктовата му гама включва още стълбове за високо и ниско напрежение, канавки и перонни елементи за железопътната инфраструктура, тръби, покривни панели, бордюри, декоративни плочки и други.
„Запазването и развитието на „Български бетонни елементи” е моята мисия“, заявява изпълнителният директор Стефан Стефанов. Преди 5 години заварих Дружеството в тежкото финансово състояние, с огромни задължения към доставчици, неизплатени заплати, остаряло оборудване и амортизирана материална база. Всичко това вече е минало! В момента всички задължения към доставчици са изплатени, заплатите се изплащат редовно, предприятието върви напред и генерира печалба”, коментира пред Актуално Свищов мениджирът от Бургас!
„За това време се направиха доста промени – реновиране на материалната база, внедряване на нови машини и оборудване, подобрения в битовите помещения и условията за работа. Смея да твърдя, че вървим в правилната посока – обемът на производството през 2020 година се е увеличил двойно спрямо този от 2017-а!”, обобщава той.
Около 80% от производството на Дружеството се пада на траверсите, други около 15% на стълбовете за високо напрежение и контактната мрежа на жп-инфраструктурата и 4-5% съпътстващи продукти необходими за инфраструктурата на железниците. Пазарът е единствено вътрешен.
Перспективите пред ББЕ са добри. Основание за това са новите трасета, които се изграждат във връзка с европейските коридори, преминаващи през страната ни, което пък гарантира търсене и пазар на продукцията. Изискването на пазара е горе-долу това, което е направила фирмата за последните 20 години. От 1999 година до миналата година са произведени 1,3 милиона траверси, а изискванията на пазара за следващите 6 години са горе-долу такива… Това са европроекти, които се финансират с европейски средства.
В момента в предприятието работят около 170 души. Максимумът, който е постигал заводът в последно време е 200 човека. В края на пролетта производството е било на три смени в цех „Траверси” и една смяна в цех „Стълбове”. Това може би нарежда фирмата на второ място като работодател след „Свилоза”.
Успяхме да създадем много добра организация в доставката на материали, производството и реализирането на продукцията. Имаме добри контакти с клиентите и по отношения на плащанията. „Не е въпрос само да се произвежда, а да има кой да взема и плаща готовата продукция”, обобщава Стефан Стефанов.
В началото на 2021 година са закупени и внедрени нови машини от Италия. Това са ключови машини, които до голяма степен определят качеството на траверсите, не без гордост уточнява Стефан Стефанов. С фирмата – „Уег”, от която е закупено оборудването, ББЕ вече е партньор. Италианците са фирма за производство на траверси и оборудбане, и имат изградени заводи в целия свят. „Чрез нас те стъпват на българския пазар, а ние ще използваме техните ноу-хау и експертиза. Надяваме се да развием това партньорство и в съседни държави”, допълва изпълнителния директор на предприятието.
Стефан Стефанов не крие и проблемите, които е решавал през изминалите години…
В началото са били огромните задължения към доставчиците, липсата на нормален паричен поток, забавяне на плащанията от страна на клиентите. Най-голям клиент е държавата – дали директно или чрез подизпълнители работата е с НКЖИ, която изгражда и подържа железопътната инфраструктура на България. Следват проблемите с оборудването – доста стари машини, неподържани, което е било причина за честите спирания на производството. Положение, което е неприятно за работниците и за ръководството на фирмата. В момента всички тези проблеми са решени, къде на 100%, къде на 90%. „Проблемът си остава, който го има в цялата страна – работната сила. Това не е свръхтехнологично производство, но е доста отговорно. За съжаление нямаме работна ръка, която да е на средно експертно ниво. Не е тайна, че всекидневно пътуват работници от Белене, Ореш и направленията Козловец – Царевец”, посочва Стефан Стефанов.
Друг проблем е непрестанния скок на цените. Последната фактура за ток за октомври е три пъти по-висока сравнение с предходния месец. Положението с еленергията е катастрофално, защото се отразява на всички останали суровини, посочва Стефанов. Няма материал, чиято цена да не е променена – цимент, дървен материал, скрепление, а цената на желязото скочи двойно спрямо миналата година, а то е основен елемент и при траверсите и стълбовете. Лошото е, че няма възможност за вдигане цената на крайния продукт. „Това са договори сключени с две-три-четиригодишни рамки, които са минали през държавния бюджет и не може да се правят промени. И всеки може да си направи сметката, че при повишаване на всички разходи и невъзможността за промяна в крайната цена на нашия продукт единственото, което може да направим е оптимизация по всякакъв начин на разходите за материали и работна ръка”, обобщава изпълнителния директор на „Български бетонни елементи”.
Нискоквалифицираната работна ръка води до ниска производителност и оттам до ниско заплащане. Няма как да се дават високи заплати на хора, които не могат да генерират печалба. Това може би е последното, което трябва да се направи в „Български бетонни елементи” – да се оптимизира структурата, така че хората да получават по-адекватни заплати. „Признавам, че заплащането в предприятието не е каквото ми се иска да бъде, но нещата са скачени съдове. Вариантът е – по-квалифициран персонал, по-малък като бройка срещу по-големи заплати. Това е единствената формула, която виждам”, посочва Стефан Стефанов. На въпрос: „Постижимо ли е”, отговорът му е категоричен: „Абсолютно”. „Има всички предпоставки да се изисква повече продукция. Нямаме друг изход – вместо да даваме минимални заплати на 30 човека, да даваме нормални заплати на 20 човека, най-грубо казано”, посочва още нашия събеседник.
Перспективите пред ББЕ
От 1 януари качеството на траверсите, произведени от „Български бетонни елементи” ще бъде на съвсем друго, по-високо ниво. Това не се постига за месец или два, а е резултат от доста работа през последните години. Продуктът ще отговаря на всички европейски изисквания за скорост, натоварване, а всичко това става след лабораторни проверки и сертифициране на качеството.
За четири години 3 милиона лева са инвестирани в предприятието без да се броят изплатените стари задължени. Всичко, което е направено дава една визия за един 10-годишен период напред.
Стефан Стефанов очаква една по-добра 2022 година, посочвайки, че не е оптимист, а реалист! „Да се преборим с този вирус – здравето и животът са най-важни. Кризата се отразява на всички негативно, както и върху нас. Очаквам една по-добра година! Проблемите, които имахме по внедряване на новите машини по старата линия вече са забравени. Т.е. генерални проблеми като да спре завода за ден-два не очаквам, защото сме си свършили работата в това направление. Второ, създали сме всички необходими условия за труд на работниците, което е предпоставка за работа. На трето място, както споменах – има проекти, ще има договори, ще има поръчки, ще има пари. На следващо място се надявам да извлечем максимума от партньорството с италианците. Те са завод на нашите години, но с много по-добра експертиза. Не на последно място – тук съм вече от пет години и съм запознат с всички проблеми и в региона, и в града, и в завода. 2022 смятам, че ще е по-добра – при нас е като в спорта гледат се резултатите накрая. Единият е бройката произведени траверс, а вторият – печалбата. Очаквам да утроя производството на завода от времето, когато аз дойдох! Ако всичко е наред и се преодолеят тези катаклизми с цените и пандемията, годината ще бъде добра”, обобщава в заключение Стефан Стефанов.
Александър ШАБОВ