Първият ми студентски празник беше през 1989 година и се оказа първи празник за цялата академична общност след промяната на 10 ноември. Тогава във ВФСИ „Д.А.Ценов“ имаше само шест специалности. Спомни си пред Актуално Свищов проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси”.
По групи, редовните студенти тогава се организирахме за празника или с пътуване до близки и далечни градове или с празнична вечер тук, в Свищов. Моята специалност и група избрахме Свищов! И като за първи празник се опитахме да „надминем“ по беладжийско поведение горните курсове. Празникът обаче се падна в петъчния ден и логично продължи и в съботата и неделята.
По-интересен обаче беше вторият празник 8 декември през 1990 г. Тогава Ректората беше територия на националната студентска стачка. Заедно с моите колеги състуденти и настоящи професори Стоян Проданов и Стефан Симеонов имахме своята активна позиция в подкрепа на демократизацията на висшето училище. Имахме учреден Студентски парламент, където след избори получих доверие и бях избран за председател до дипломирането ми през 1994 г. и активно си партнирахме със свищовската организация на ФНСД, начело с Пламен Радонов. И така втория празник през 1990 г. беше между окупирания Ректорат, за който носехме отговорност и Студентски блок 1, където реално проведохме празника.
Житейски като студент, после като аспирант и като преподавател моят избор бе и си остана Свищов като академичния град, където Студентския празник 8.XII се празнува!

Снимки: Личен архив

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.