Общинската фирма Център за управление на отпадъците ЕООД е на загуба в размер на 50 хиляди лева за финансовата 2022 година, научи Актуално Свищов.

„Видно от представените финансови документи, за отчетната 2022 г. „Център за управление на отпадъци“ ЕООД реализира финансов резултат „загуба“ в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).”, е записано в докладната на кмета Генчев до местния парламент. Документът предстои да бъде обсъден в комисиите на местния парламент. Общинските съветници ще се произнесат окончателно на 29 юни.

Актуално Свищов припомня, че през миналата година фирмата отчете загуба за 2021 в размер на 61 хиляди лева.