Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов е на загуба в размер на 29 хиляди лева за 2022 година, научи Актуално Свищов.

Равносметката е на база годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 година. Документът предстои да бъде обсъден в комисиите на местния парламент. След това трябва да влезе и в пленарната зала, където окончателно ще се произнесат местните нотабили. В предложението на кмета Генчев до съветниците е записано: „Видно от представените финансови документи, за отчетната 2022 г. „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД реализира финансов резултат „загуба“ в размер на 29 000 лв. (двадесет и девет хиляди лева)“.