Анна Боянова, студентка по магистърска програма ,,Валутен, митнически и данъчен контрол” в СА „Д. А. Ценов” получи тазгодишната стипендия на името на проф. д-р Димитър Добрев, учредена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, съобщиха от Висшето училище.

Учредените от ИДЕС две стипендии – на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков са в размер на 1000 лв. всяка. Стипендиите са за отлични студенти във всички форми на обучение (редовно, задочно и дистанционно) в ОКС „магистър” по специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит. Целта на ИДЕС е да бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи и постижения.

Тазгодишните стипендии бяха връчени на специална церемония в София от председателя на ИДЕС – Бойко Костов. В обръщението си към стипендиантите, той подчерта: ,,Решихме да учредим тези стипендии, за да мотивираме по-младите, да ги запознаем с историята на одита и да им дадем полезни насоки, които да преследват в своя професионален път. Пожелаваме Ви бъдещи успехи и професионално развитие, и разбира се, добре дошли сте в ИДЕС след няколко години!”.

При получаване на наградата Анна Боянова благодари за високото признание и сподели, че ще използва стипендията като поредна инвестиция в своето обучение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.