Темата за състоянието на обществените тоалетни в най-европейския град по Дунав, по-точно е – липсата на такива, бе поставена за първи път от Актуално Свищов на 25 октомври 2021 година. Горе-долу от тогава нищо не се е променило към до-добро и затова препечатваме част от публикацията тогава…

  • На 400 километра от нас обаче цари коренно различна картина. В градския парк на Сандански, т.е. центъра на града има три работещи обществени тоалетни. В тях има всичко, което се сещате – вода, тоалетна хартия, санитарни препарати. И цялото това нещо се ползва от жителите на града и неговите гости напълно безплатно…

Реалността в Свищов: Липсва действаща обществена тоалетна, която може да се ползва, за този проблем алармираха читатели. „Проблемът е за нас възрастните хора, защото наред с всички заболявания си имаме проблем и с отделителната система. Няма къде човек да се облекчи, ако е седнал на отдих в „Градската градина” или на „Свобода”, жалва се 72-годишен мъж. Неговите притеснения бяха потвърдени и от други жители на града.
Проверката на Актуално Свищов установи, че това не само е проблем, а направо срам и позор за „най-търговския град”, „града на 100-те първи неща” и „града на Дарителите”. Твърдението не е пресилено, защото от „Велешана” до „Свобода” човек няма къде да облекчи физиологическите си потребности в обществена тоалетна! Трябва да се моли на собственик на заведение или да ползва WC в някоя обществена сграда и то, ако има познати. Т.е. може да се окаже фатално късно…

Р а б о т е щ а  т р и  п ъ т и  в  с е д м и ц а т а
за по няколко часа – единствената обществена тоалетна, която можете да ползвате в цял град! Намира се на пазара и логично работи в дните, когато има и тържище – вторник, петък и неделя. Условията са, меко казано, мизерни – входът е един, помещението е тъмно, а кабинките се ползват от дами и господа. Търговци от пазара споделят, че са били свидетели как сутрин се слага крушка, а на обяд вече е „прибрана” от сръчен свищовлия. Затова там в момента е царството на тъмнината…

П о т р е с а в а щ а  г л е д к а
представлява тоалетната в центъра на града на Щастливеца, на метри от Общината. Пътеките към двата входа на тоалетната едва личат. Паметливи свищовлии коментират, че тоалетната не работи поне от 15 години. Самата сграда видимо се руши и едва ли ще може да бъде ремонтирана.


Т о а л е т н а т а  н а  „С в о б о д а”
е в относително добро състояние. Сградата изглежда сравнително добре. Преди години тя беше ремонтирана. Дори сравнително и скоро беше работеща. Днес обаче кепенците и тук са спуснати…

  • Общината:
    О б щ е с т в е н а т а т о а л е т н а, която се намира на пл. „Свобода“, бе основно ремонтирана с общински средства в периода февруари – март 2020 година за сумата от 9910,52 лв. с ДДС, след което беше пусната в експлоатация. За съжаление, само седмица след това, бе установена кражба на тръби и спирателни кранове, което я направи неизползваема. След въпросното посегателство, за сметка на общинския бюджет отново беше направен ремонт и само няколко дни след това вандалските прояви отново се повториха. Тази порочна практика на някои недобросъвестни граждани към общинското имущество принуди Община Свищов да затвори обществената тоалетна и да търси други начини за нейното стопанисване.
    Към този момент, неспазването на обществения ред и разрушителните посегателства в сградата са основната причина за нейното нефункциониране.
    Относно постройката, намираща се зад сградата на бившето кино „Алеко“, Ви информираме, че през 2006 година е одобрен ПУП – ПРЗ в кв. 47 от действащия план на града, с което въпросният обект по запитване попада в улична регулация. Тъй като, според изменението на плана, той няма траен статут и не се предвижда сградата да бъде запазена, е нецелесъобразно да се влагат публични средства в нея.
    В заключение бихме искали да добавим, че въпреки постоянните усилия на Община Свищов за облагородяване на градската жизнена среда и създаването на комфорт на нашите съграждани, със съжаление установяваме все по-безотговорно и арогантно посегателство върху общинското имущество. Тези вандалщини грубо нарушават обществения интерес и действат демотивиращо на общинска администрация и общинските служители в ежедневните усилия за създаване на благоприятни условия в публичните пространства. Разбира се, ръководството на Община Свищов няма да спре да инвестира сили и средства в подобряването условията на живот в нашия град и населените места, но изключително много разчитаме на самосъзнанието на гражданите за опазване на съграденото и съвместната отговорност за спазване на обществените норми.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.