Преди 109 години – в началото на септември през 1912 г., Димитър Апостолов Ценов прави най-голямото индивидуално дарение за развитие на българското висше образование и второто по големина след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви от 6 млн. златни лева за Софийския университет. Родолюбивият българин и възрожденец, виден търговец, акционер и предприемач, завещава на родния си град Свищов цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 млн. златни лева. Голямото си състояние, което е натрупал, Димитър Ценов дарява за откриване и поддържане на висше търговско училище в Свищов.

След акта на своето дарение до 1920 г. Димитър Ценов постепенно се оттегля от активна стопанска дейност. Земният му път приключва на 23 май 1932 г. като е погребан в двора на манастира „Св. Св. Петър и Павел” в Свищов. За активната си стопанска дейност и във връзка с неговото дарение за народната просвета Димитър Ценов е бил многократно награждаван с най-високи отличия – от княз Фердинанд, от цар Борис ІІІ, от немското правителство. През 1920 г. Общинският съвет на Свищов го удостоява със званието „почетен гражданин” и Димитър Ценов става вторият почетен гражданин на Свищов след генерал Драгомиров.

Висшето търговско училище в Свищов, носещо името на своя дарител Димитър А. Ценов, е открито на 8 ноември 1936 година от Цар Борис III. Денят на официалното откриване се превръща в истински празник за Свищов, където присъстват представители на правителството и много граждани.

Училището започва своята работа с 11 преподаватели и 375 студенти, разпределени в два отдела „Финансово-административен и банков” и „Кооперативно-застрахователен”. Първите занятия се водят в Търговската гимназия и в салона на първото българско читалище. Само за няколко години, благодарение на умелото ръководство на училището, се изгражда внушителна за времето си материална база – основен учебен корпус „ректорат” (1939 г.), жилищата за преподаватели, менза и кино за студентите (1940 г.). Идейният проект на сградата на ректората е дело на един от най-изтъкнатите български архитекти – Иван Васильов. Веднага след официалното откриване на сградата на 8.ХІ.1939 г., в нея започват учебни занятия.

Обучението се осъществява в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” в редовна, задочна и дистанционна форма. През новата учебна 2021/2022 година Свищовското висше училище ще посрещне своя 86-и випуск. На 8-ми ноември 2021 г. тържествено ще бъде отбелязана 85-годишнината от създаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В рамките на честванията ще бъде проведена и международна научно-практическа конференция Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.