Общо 34 преброители и контрольори ще участват в предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в населените места на община Ценово, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. При стриктно спазване на задължителните противоепидемични изисквания в обучението се включиха специалисти от Териториално статистическо бюро „Север“. На срещата стана ясно, че кампаниите по преброяването са уредени със закон и се провеждат през десет години . По думите на експертите поредната кампания може би ще е последната, в която ще се осъществява пряка среща между преброителя и собственика на имота. На участниците бе предоставен не само необходимият набор от документи, но и указания за действие. Преброителите получиха и комплект от индивидуални средства за защита. При проявено интерес от страна на участниците в преброяването на желаещите ще се осигурят дози от еднократната ваксина срещу КОВИД.

„На територията на община Ценово сме подсигурили необходимите преброители и контрольори за населените места за обхождане на районите. Някои от тях са участвали и в предишни кампании и са натрупали опит. Надявам се да спазим всички изисквания и срокове“, сподели секретарят на общинската администрация Мария Найденова. По време на обучението стана ясно, че кампанията ще се проведе в два етапа. От 7 до 17 септември е периодът, в който населението може само да попълни данните във формулярите по електронен път като подателят ще получи персонален идентификатор. Същинската работа на преброителите ще започне на 18 септември и ще продължи до 3 октомври. През това време те трябва да обиколят районите си, да попълнят преброителните карти и да подготвят необходимите описи. На преброителите беше обяснено как да изискват необходимата информация като бъдат тактични и любезни с домакините и да избягват конфликтните ситуации. По време на обучението беше поставен въпросът за описването на изоставените имоти в малките населени маста.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.