Започнаха обучителни курсове по български език за украинските граждани, настанени в община Свищов. Учебните занятия се водят от педагозите Искра Гайдарова и Галя Рошелова, които се включиха изцяло доброволно в това начинание.
Сформирани са две групи – за деца и за възрастни. Обученията се провеждат от 9.30 до 11.30 часа в залите на ЦОП  и ЦСРИ в Учебен корпус „Алеко Константинов“, като е организиран транспорт до там. В курсовете започнаха 26 деца, но днес се включиха още три, съобщи Искра Гайдарова. Обучават се и 16 родители, като при желание могат да се приемат допълнително и още курсисти. Осигурени са тетрадки и всички необходими пособия за обучителния процес. Занятията ще се провеждат ежедневно, до отпадане на тяхната необходимост.
Целта на образователните курсове е да се придобият базови познания по български език, способстващи адаптацията и социализацията на украинските граждани в обществото.