29 юни е обявен за ден на река Дунав! Великата река е с дължина 2852 километра, а водосборният й район обхваща площ над 817 000 квадратни километра. Тя е втора по големина в Европа и единствена протичаща в посока запад- изток. Пътят и лежи на територията на 10 европейски държави: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна, а приема води от още 9: Швейцария, Италия, Чехия, Полша, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания и Косово, което представлява 8% от Европа. Тази международна река е една своеобразна ос на континента около която се върти живота на Европа в цялата му многообразност в икономика, култура и т.н. През вековете естествен център на това са станали Виена и Будапеща. Както водата се оттича от запад на изток, така и влиянието на напредналият горен Дунав оказва въздействие на изостаналия долен Дунав. Затова има ред причини, но нашият разказ касае България и Свищов.

Исторически за дълъг период от миналото река Дунав от устието си в Черно море до Будапеща е бил българска река и с намаляването на България се свива само до десния бряг от Видин до Силистра!? Ние като народ на конници и земеделци сме приели реката като даденост и не сме се привързали особено към нея, което продължава и сега!? За нас тя е била преграда за отбрана, източник на вода и риба.

Не е сложно да се досетим, че Свищов възниква на това стратегическо географско положение заради река Дунав и е негова рожба. Ако се вгледаме всичко около нас улици, сгради и т.н. е получено от реката, а ние в своето късогледство не виждаме това и не ни интересува нейната съдбата. Това не говори добре за всички ни и особено за ръководните фактори!?

По силата на моряшката си професия, още като курсант и след това като капитан, имах възможност да плавам от устието през Сулина до Линц над Виена. Не познавам само германския участък на реката. Наблюдавах бреговете по време на вахта и в един случай като турист. От запад на изток картината се променя драстично. От Железни врата до морето освен край селищата реката е такава, каквато е била в древността. Личи си липсата на стопанин и то е най- валидно за нас и украинците. Най- общо казано- липсва култура и отношение към реката. Навсякъде диво и изоставено, но не заради опазване на природата, а точно обратното от незаинтересованост. Селищата обърнати с гръб към реката, а край тях боклуци!? В горният Дунав брегът и водата са декор от живота на хората. Няма уважаващо се селище без крайречен парк, а ние няма къде да слезем до водата!? Те развиват водомоторни спортове, а ние в Свищов бойни!? Няма лош спорт, но това в случая е ръководно късогледство. При такава природна даденост да нямаш плаж, басейн, лодки просто не подлежи на коментар!? А съчетаване с ползване на минерални води !? Но кого го интересува? Добре, че частна инициатива подета от няколко ентусиасти създава каяк клуб, който да отсрами града. Гребните спортове са и студентски. Някой да е проявил такава инициатива. Даже и ежегодния гребен поход не може да събуди местни фактори обхванати от летаргична дрямка!

Крайно време е да се започне целенасочено планово укрепване на брега, който като десен по геофизични причини се руши и държавата губи постоянно територия, да се намали замърсяването, да се благоустроява и т.н. Възпитаването на нова култура трябва да се започне от децата в училище!!!

Този ден посветен на Дунав е повод да преосмислим отношението си към Голямата река и чуем нейните стонове. Никога не е късно за промяна, а такава е и повелята на времето!

Вилдирас Енчев