Само преди няколко месеца операторът „ВиК Йовковци“ състави новия си бизнес план за регулаторния период 2022-2026 г. Това предложение получи положително становище от общинските съветници на град Свищов, но в последствие бе върнато за преразглеждане и корекции от страна на областната управа на Велико Търново. Това което можем смело да отчетем е, че тенденцията в сектора е за непрекъснато увеличение на цените, което е породено до голяма степен от морално остарялата система за пренос на водата, както и значително увеличаващите се ежегодно разходи за работна заплата и ел. енергия. Втората в случая е една от причините и за текущото предложение за промяна на цените. Едва ли за някой е изненада какво се случва в страната и света – в следствие на много фактори Европа изпадна в енергийна криза, която изстреля цената на ел. енергията, в частност в България, с над 400%. Дотук с логиката обаче. В случая, дали поради липса на „държава“ или поради бягане на отговорност, поредния монополист в държавата (ВиК) прехвърля отговорността върху крайния клиент. Чисто пазарно обаче, държавата произвежда и предоставя електроенергията, ВиК я използва, потребителя покрива печалбите и на двата сектора. Ако държавата реши, може да дотира цената на ел. енергията на ВиК сектора за сметка на печалбите на енергийните дружества (АЕЦ Козлодуй очаква годишна печалба около 1 милиард лв. по прогнозни данни). Тук обаче монополиста има невероятния комфорт, за разлика от частния сектор, да вдигне приходите си, вместо да свие разходите. Тази несправедливост „помага“ на държавните дружества да забравят основите на икономиката и пазарния принцип, и докато цели сектори са в тотален колапс от постоянно покачващи се цени на суровини и материали с десетки проценти (макар официално инфлацията да е около 3-4%), то държавните дружества с лекота вдигат цените на предлаганите си услуги – все пак няма как да ги смениш, доставчикът е един. На фона на казаното до тук, в новия бизнес план на „ВиК Йовковци“ виждаме прогнозна печалба в размер на 6 560 000 лв. за периода и положителен паричен поток в размер на 5 572 000 лв. Това ясно показва, че дружеството има един солиден резерв както за генериране на печалба, така и достатъчна ликвидност, което означава, че размерът на предложеното увеличение би могъл да е по-малък, дори и когато има установен размер на възвръщаемост на капитала. Поради извънредната ситуация, КЕВР може да се намеси и да преразгледа цените така, че да не се стига до увеличение на увеличението (Бел. авт. – увеличение на вече предложената увеличена цена на Бизнес плана през месец юни). Друга несправедливост е това, че в бизнес плана на „ВиК Йовковци“ поради амортизираната мрежа са заложени загуби в размер на близо 58%, а след мащабните реконструкции на водопроводната мрежа в община Свищов и по думите на кмета на Община Свищов, загубите са намалени с повече от 80% – би следвало те да намалят в годините, но според бизнес плана – това не е така, или всъщност удобно не е така. За мен лично не са положени достатъчно усилия за намаляване на ефектите от високата цена на ел. енергията, а е избран най-лесния и елементарен подход – прехвърлянето на негативите върху крайния клиент, своеобразната дойна крава. Всичко това, в съчетание с качеството на питейната вода в община Свищов, многобройните и непрестанни аварии, които накараха града да заприлича на бойно поле, ме накараха да не се съглася с положително становище и подкрепа за тази промяна на бизнес плана, макар и тя да е логична в частта си за отразяване на текущите нива на доставната цена на ел. енергията.
Ивелин ПЕТРОВ
Актуално Свищов помоли за коментар общински съветник Ивелин Петров за готвената промяна в Бизнес-плана на водния монополист. Съветникът се отзова и публикуваме неговото мнение. Готови сме да публикуваме и други мнения на представители в местния парламент. На 25 ноември именно там ще бъде обсъждан документът, който предвижда цената на водата да мине 4 лева за кубик през 2024 година.