Информационни срещи за студентите, обучаващи се в задочна форма по различните специалности, организира ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Срещите традиционно се провеждат в началото на очните занятия на новата учебна 2021/2022 година.

Задочните студенти от втори курс приветства деканът на факултет „Мениджмънт и маркетинг” – проф. д-р Маргарита Богданова, а четвъртокурсниците бяха посрещнати в аулата на родната Алма матер от декана на факултет „Стопанска отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов. Предстои на 15 септември официално да бъдат посрещнати първокурсниците в задочна форма на обучение, а информационната среща с третокурсниците ще се проведе на 17 септември. Информационните срещи се организират с цел разясняване на новите моменти в актуализирания Правилник за организацията на учебния процес в Свищовското висше училище.

В рамките на проведените две срещи деканите разясниха на студентите как могат да се възползват от електронната платформа за обучение на Академията, чрез която имат на разположение видео лекции, учебници и презентации, електронни ресурси за извънаудиторна заетост и самоподготовка, и др. Студентите бяха запознати с режима за заверка на семестър, изпитните сесии, възможности за обучение по втора специалност – паралелно или последователно.

В срещите участва и доц. д-р Христо Сирашки – директор на Център за професионално обучение и Център за следдипломно и факултативно обучение. Той запозна студентите с възможностите за обучение, които им предоставят двата центъра към Стопанската академия, сред които са различни езикови курсове, обучение по специалност „Икономическа педагогика”, курсове за професионална квалификация, факултативни специализации и други. Доц. Сирашки поясни, че обученията се провеждат в индивидуална, групова или дистанционна форма. В рамките на проведените срещи, студентите бяха запознати и с услигите, които им предлага Кариерният център към Академията. Главен асистент д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг”, информира студентите за възможностите за индивидуално и групово кариерно консултиране, предлаганите стажантски позиции и работни места, участие в проект „Студентски практики”.

Снимка: Архив Актуално Свищов

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.