Катедра „Мениджмънт” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година организира и проведе своя традиционен конкурс за студентско есе, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Участниците в конкурса имаха възможност да разсъждават по актуален проблем, който, от една страна, е свързан с усложнената епидемиологична ситуация, която се отразява съществено на отношенията и поведението в обществената и работна среда, а от друга страна, да обвържат своите впечатления и идеи с научното познание. Акцентите в мениджмънта върху умението да се действа адекватно в кризисни ситуации, използвайки емоционална интелигентност и рационално мислене, са особено валидни в създалата се обстановка, именно затова тази година катедрата насочи вниманието към темата за „Здравето на мениджъра – лични нагласи и организационни последствия”.

В конкурса участваха повече от тридесет свищовски студенти от различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър”, а поради продължаващата извънредната ситуация в страната, конкурсът отново бе проведен в електронен, неприсъствен формат. За насоките на разсъждение и мотивите за организиране на конкурса, доц. д-р Ирена Емилова, ръководител на катедрата, сподели: „Новите подходи в организационното поведение насочват фокуса към всеобхватно подпомагане на здравето. Ключова роля в този процес има мениджърът. Личните му нагласи оказват влияние върху организационното соматично и психично здраве. Връзката е двупосочна, т.к. социалните и когнитивните процеси са определящи. Това провокира идеята за избор на тази актуална проблематика като тема в традиционния конкурс за есе, организиран от катедра „Мениджмънт”.

Сред критериите, по които бяха оценявани студентите, са собствена теза, форма на изложение, изводи. Журито, съставено от членовете на катедрата с председател гл. ас. д-р Елена Йорданова, както и с представител от практиката – д-р Албена Ангелова, Регионален мениджър Woerwag Pharma, отличи най-добре представилите се студенти.

„Основният проблем при здравето на мениджъра е стресът на работното място. Причините се крият в стресиращия характер на управленската дейност. Мениджърите трябва да постигнат баланс – да насърчават персонала да се представя добре, по начин, който не е за сметка на тяхното здраве” – това споделя в своето есе победителката в конкурса Нели Димитрова, студентка в магистърска програма „Управление на човешките ресурси”.

На второ място журито класира Росица Василева от специалност „Стопанско управление”, а третото място си поделиха Деница Дичева – специалност „Финанси” и Катя Калоянова – специалност „Икономика на търговията”.

В представените есета студентите се обединяват около становището, че „добрият мениджър винаги знае как да управлява времето си. Собственият стил на разпределение на времето осигурява психически комфорт на всеки човек, който му е необходим за нормалната работа без стрес и дистрес. Това от своя страна води до спокойствие във всяка сфера на живота – здраве, семейство, социални контакти, духовно развитие, отдих и почивка”. Разгледаната тема акцентира, че здравето на мениджъра е от изключително важно значение и се изучава от изследователите чрез различни подходи. Поведението на всеки служител трябва да се адаптира към новите реалности – този процес, разбира се, трябва да бъде направляван от мениджмънта.

На всички участвали в конкурса студенти, академичният състав на катедра „Мениджмънт” изрази своята благодарност за изключително сериозното отношение при написването на есетата, въпреки усложнената обстановка на учебния процес.

Конкурсът за студентско есе, който катедра „Мениджмънт” организира по различни теми, се утвърждава като форум, чрез който се предоставя възможност на всички студенти да докажат и затвърдят своите знания и умения, получени в аудиториите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.