Кръгла маса „Българският туризъм в условията на COVID-19 се провежда в СА „Д. А. Ценов”, съобщават от Висшето училище. Мероприятието е посветено на 5 години от създаването на катедра „Икономика и управление на туризма“ и 85 години от създаването на свищовската Алма матер.
Кръглата маса ще се проведе на 27 октомври от 14 ч. в заседателна зала „Ректорат“ и паралелно – онлайн, с участието на представители от практиката и научните среди. Форумът ще се състои при спазване изискванията на Заповед № 632/24.08.2021 г. на Ректора на СА и ограниченията, наложени от противоепидемичните мерки за заетост на местата и дистанция между участниците.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.