Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Овча могила гостуваха на най-голямото и структуроопределящо предприятие в региона – „Свилоза“ АД. Това съобщиха за Актуално Свищов от фирмата. Визитата е по инициатива на директора на училището, а целта на гостуването бе децата от VII клас да се запознаят с производствения процес на химическия гигант, което да подпомогне участието им в конкурс.

Учениците бяха посрещнати от Пламен Петров, директор „Производствена дейност“ на „Свилоцел“ ЕАД, дъщерното дружество на „Свилоза“ АД, което извършва дейността производство на избелена целулоза. В рамките на половин час бе представена цялостната дейност на дружеството с презентационни материали. Пред гостите бе представена както историята на компанията, така и нейният социално-икономически ефект, като основен акцент бяха производствената дейност и инвестициите в региона. За последните малко над 20 години от приватизацията на дружеството, то е генерирало в региона оборот от над 2,5 милиарда лева, като инвестициите са близо 300 милиона лева. На учениците бе представена и новата инвестиция в ко-генерация, работеща с БИО-гориво (кори и дървесни отпадъци), която не само прави производството на целулоза енергийно независимо, но е също така и инвестиция в активи, които допринасят за кръговата икономика, както и за намаляването на генерирането на отпадъци, което е основен приоритет са Европейския съюз, съответно и България. Инвестицията вече надхвърля 71 милиона лева, като също така осигурява постоянна заетост на над 50 души, което е най-голямата инвестиция в региона през последните няколко години. Учениците се запознаха отблизо и с основния продукт, произвеждан от дружеството, като с интерес научиха, че всеки ден използват продуктите на компанията – целулозата е суровината, която се използва в т. нар. „тишу“ хартия, или салфетки, носни кърпички, тоалетна хартия и пр., както и хартията, използвана за учебниците, тетрадките и учебните им помагала.

Учениците посетиха производствените съоражения на компанията и се запознаха с технологичния процес. Учениците задаваха множество въпроси, а посещението се оказа изключително ползотворно за тях.

Пожелаваме успех в състезанието на нашите ученици и им пожелаваме класиране напред със знанията, придобити от посещението си в единствения производител на сулфатна целулоза на балканския полуостров, коментираха още от Свилоза АД.